1 Comment

Jag älskar sälar! Måtte det bli en benämning som får vingar 🍻

Expand full comment